Сертификати

• През 1999 г. „Асарел-Медет”  АД първи в българския минен бранш получава сертификат за управление на качеството по международния стандарт ISO 9 001, а на 15.01.2002 г. и първият за страната сертификат по ISO 14 001 - за опазване на околната среда. През 2003 година става първата българска компания от високорисковата тежка индустрия, която защитава сертификат по стандарта за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18 001 и внедрява Интегрирана система за управление по международните стандарти за качеството, опазване на околната среда и безопасност на труда.

• „Асарел-Медет” АД е първата българска компания, която през 2005 г. получи Сертификат за Инвеститор първи клас от Българската агенция за инвестиции заради мащабния си проект за модернизация на производството на стойност над 100 млн. щатски долара.