Кандидатствай за работа

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото:

Местоположение


Находище „Милин камък” се намира на южния склон на хълма Бърдото, който го отделя от град Брезник. Общата площ на находището, предвидена за осъществяване на инвестиционното предложение, е 2 199 дка.
Производствената зона е разположена зад хълма Бърдото на безопасно разстояние от гр. Брезник и близките села. Общата площ на промишлената площадка е 477,5 дка, върху които ще бъде разположен целият минно-преработвателен комплекс.

Местоположение