Новини от компанията

  • 36 нови работни места разкриваме в Брезник повече

  • Стипендия за студенти от Брезник в минни специалности повече

  • Промяна в наименованието на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД повече

  • Ченко Геров е новият управител на „Трейс Рисорсиз“ повече

  • Брезник ще отбележи по необичаен начин майските празници, свързани с българската азбука, просвета и култура повече

  • Предстои реализацията на 6 проекта в селата и 5 идеи в града с финансова подкрепа от Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ повече