Стипендия за студенти от Брезник в минни специалности

От 1-ви до 11-ти декември е отворена възможността за кандидатстване за стипендия от „Брезник Минералс“.

Компанията насърчава обучението на млади хора в минни и геоложки специалности. През учебната 2023-2024 година осигурява стипендия на студенти от Брезник, които са записани в бакалавърса или магистърска програма в редовна форма на обучение. 

Изискванията, на които кандидатите трябва да отговарят, са:

- да имат постоянен адрес на територията на община Брезник;

- да се обучават в редовна форма на обучение;

- да имат среден успех от средното образование или от предходната учебна година в университета не по-нисък от „добър“ 4.00; 

- ако получат предложение, да са готови да започнат работа в дружеството по време на следването или след завършване на образованието си.

Повече информация и образци на заявления за кандидатстване  са налични в Информационния център на „Брезник Минералс“ ЕООД. 

Краен срок за подаване на заявленията: 11.12.2023 год.

Одобрените по документи кандидати ще поканим на интервю, а само класираните ще получат предложение за сключване на договор за стипендия.