Брезник ще отбележи по необичаен начин майските празници, свързани с българската азбука, просвета и култура


В града гостува проектът „Скритите букви“, който популяризира уникалните букви от българската азбука

Проектът „Скритите букви“ на фондация „Прочети София“ ще гостува в Брезник от 5 до 20 май 2022 година. Той съчетава поезия и типография в градска среда, за да създава нови места за четене и срещи на открито.

Проектът включва оригинални пейки във формата на български букви. Към всяка пейка има стихотворение, писано специално за проекта. 

Пейките са посветени на онези букви от кирилицата, които не се срещат изписани по този начин в нито една друга от световните азбуки. Някои от нашите букви са непознати за чужденците, но често ние – българите, също пропускаме факта, че имаме уникални писмени знаци. Затова проектът „Скритите букви“ цели да разкрие за по-широк кръг хора богатството на българската култура.

Кирилицата се използва от над 300 милиона души в повече от 10 държави. Буквите от кирилицата, които нямат графичен аналог в другите азбуки са: Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, ь, Ю, Я. Популяризирането им чрез пейките-букви обикновено е съпътствано от събития в областта на културата и изкуството.

Между 2019 г. и 2021 г. проектът гостува в различни градове по света, сред които са: Париж, Берлин, Рабат, Будапеща, Единбург, Брюксел и други. По време на своите „турнета“ в чужбина, пейките-букви представят историята на кирилицата и се превръщат в истински посланици на българската поезия.

Последното пътуване на експозицията доведе пейките от Белгия в Брезник. Проектът ще бъде представен в града във връзка с 11 май - Деня на Св. св. Кирил и Методий, и предстоящия 24 май - Ден на българската азбука, просвета и култура. 

Гостуването на буквите в Брезник има за цел да постави акцент върху историята на просвещението в Брезник, както и да припомни творби и поети, свързани с Брезник. Гостуването се реализира с финансовата подкрепа на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД и с институционалното съдействие на Община Брезник. 

Пейките-букви ще бъдат разположени пред читалище „Просвещение-1870“. Началото на техния престой под прозорците на библиотеката ще бъде отбелязано на 5 май с необичайно събитие, в което участват местните училища, читалището и музея в Брезник. На 20 май пейките ще отпътуват за София, за да посрещнат посетители и събития пред Столичната библиотека.